Soğuk Oda

SOĞUK ODA

     Soğuk oda; ürünlerin bozulma süreçlerini uzatmak için kullanılan cihazlardır. Günümüzde artan gıda ihtiyacı soğuk odalara da ihtiyacı artırmaktadır. Soğuk zincirin sağlandığı her ürün soframıza bozulmadan ulaşmaktadır. Soğuk odalarda ürünlerin saklama dereceleri farklılık göstermektedir